ijdeltuit

ijdeltuit
{{ijdeltuit}}{{/term}}
[iemand die erg ijdel is] vain creature
[iemand die met zichzelf ingenomen is] conceited/stuck-up person

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”